Solar Latitude

Fun fact: Det bor maks 100 millioner mennesker nord for Norges sørligste punkt, Lindesnes.

Og godt er det i en tid hvor man skal over på fornybar energi! Listen med land som har landareal nord for 58 grader inkluderer: Latvia, Estland, Åland, Skottland, Færøyene, Island, Sverige, Finland, USA (Alaska), Russland, Kanada og Grønnland.

Grafisk fremstilling av hvor klodens mennesker bor. Jo lengre til høyre den lilla fargen går, desto flere mennesker på gjeldene breddegrad.

Grafisk fremstilling av hvor klodens mennesker bor. Jo lengre til høyre den lilla fargen går, desto flere mennesker på gjeldene breddegrad.