Tysklands grønne skifte på blindspor & RE

Lest på enerwe.no……….
Leserinnlegg: Tysklands grønne skifte på blindspor
Motsvar til leserinnlegg: Misvisende og unyansert om Tysklands grønne skifte

Fun fact 1: Kull-generert elektrisitet er redusert med 16,3%

Fun fact 2: Fossil-generert elektrisitet er redusert med 15,4%

Fun fact 3: Hvis Tyskland ikke hadde eksportert elektrisitet kunne fossil-generert elektrisitet vært redusert med 32.1%

Fun fact 4: Hvis Tyskland ikke hadde redusert atom-generert elektrisitet (pluss null eksport) kunne fossil-generert elektrisitet vært redusert med 51,5% (-46,1% gitt samme forbruk som 2007)

Fun fact 5: Tysklands totale CO2 utslipp er redusert med 6,46% siden 2007

Fun fact 6: Tyskland hadde i 2017 et gjennomsnittlig strømforbruk på ca 58GW.
(57,68GW * 24h * 365d = 505 TWh).

Fun fact 7: Tyskland hadde i 2017 ca 55,72GW med vind installert. Maksimal produksjon var 39,76GW (71% av installert kapasitet)

Fun fact 8: Tyskland hadde i 2017 ca 42,34GW med sol installert. Maksimal produksjon var 30,04GW (71% av installert kapasitet)