ASVEnergy om abonnert effekt

ASVEnergy er i all hovedsak positive til NVEs foreslåtte endringer selv om vi kan være enige med diverse høringssvar om endringene kan være dårlig utredet. Men vi er ikke enige i at forslaget er for komplisert eller lite fremtidsrettet, tvert imot.

Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av hvordan vi mener nettleien burde utformes.

1.1 - ASVEnergy ønsker et effektbasert tariffledd og abonnert effekt velkommen. Men effektleddet må være dynamisk, det vil si at effektleddet bare må slå inn i de periodene strømnettet faktisk er i ferd med å bli overbelastet.

2.1 - Størstedelen av nettleia burde betales som et fastledd basert på valgt abonnert effekt og hovedsikring, f.eks 5/10kW der 5kW er abonnert effekt og 10kW er maks strømstryke du kan trekke fra nettet før hovedsikringen ryker. (Høyt fastledd + lavt energiledd + effektledd ved behov + strømpris)
MERK: I et fremtidscenario med mye sol og vindenergi vil energiproduksjonen (og strømprisene) variere voldsomt, slik at det vil være hensiktsmessig å bruke mye strøm når produksjonen er høy (og strømprisene er lave), og da må man dimisjonere strømnettet deretter.

3.1 - Når belastningen i strømnettet er lav betaler du lite eller ingenting i ekstra nettleie (effektledd) uansett hvor mye strøm du bruker.

3.2 - Når belastningen i strømnettet er høy og du bruker lite strøm betaler du fortsatt lite eller ingen ting ekstra i nettleie (effektledd). Hvis du da f.eks har et 5 kW abonnement og bruker 4 kWh/h betaler du ikke noe ekstra i nettleie.

3.4 - Når belastningen i nettet er høy og du bruker mye strøm betaler ekstra nettleie, f.eks 1 kr/kWh i effektledd. Hvis du da f.eks har et 5kW abonnement og bruker 6 kWh/h betaler du 6 kr i effektbasert tariffledd + strømpris som vanlig.

4.1 - Det må være mulig å unngå overforbruskbelastning hvis alt eller deler av strømforbruket kommer fra solceller eller batteri. F.eks hvis du har 5kW abonnement og du har brukt 8kWh/h derav 4kWh har kommet fra nettet og resterende 4 kWh fra solceller eller batteri så må kunden selvfølgelig ikke betale effektledd.

5.1 - Det må utredes hvordan man definerer at strømnettet er overbelastet. Det enkleste ville kanskje vært å bruke den lokale trafostasjonen til å bestemme når man må betale overforbrukpris. F.eks når klokka slår 16:00 og den lokale trafostasjonen leverer mer enn 80% av maks effekt så må du betale for overforbruk den kommende timen.

6.1 - Det må være mulig å sende forbruksdata i nåtid over internett til NVE/Statnett/Elhub og i retur få informasjon om hvor mye du betaler i nettleie og strøm i sanntid. Da kan forbrukerne som vil spare penger slå av elektrisk utstyr “old style” eller investere utstyr som gjør det automatisk (smart grid).

7.1 - Microgrid/hybrydgrid fantastene burde få muligheten til å ha et felles målepunkt (den lokale trafostasjonen). Da kan f.eks femti husstander danne et eget micro/hybrydgrid der de f.eks abonnerer på et 125/250kW abonnement (2,5/5kW per husstand). Nettselskapet og strømselskapet sender da en stk regning og medlemmene i microgridet blir så enige om hvor mye hver enkelt betaler for strøm og nettleie. Lykke til!

8.1 - Hvis man skulle velge å fortsette med dagens energibaserte nettleie (eller time of use) må man gjøre det slik at de med solceller på taket betaler nettleie basert på hvor strøm de faktisk har brukt. Slik det er nå kan en med solceller på taket betale vesentlig mindre i nettleie en en som ikke har solceller på taket selv om de har samme strømforbruk.
Det faktum at den norske solenergibransjen er motstandere av abonnert effekt er jo en klar indikasjon på at også solcelleeiere har perioder med høyt effektuttak fra strømnettet og således ikke reduserer kostnadene for nettselskapene, i tillegg viser “forskning” at solcelleeiere er overrepresentert på elbil statistikken!!!