Hvor mye koster atomkraft?

Hvis en tar utgangspunkt i de nye EPR reaktorene med følgende betingelser:
- Konstruksjonkostnad på 70 milliarder per GW
- Kapasitetsfaktor 50% (lavt anslag)
- Levetid 50år

……….så blir kostnaden per kWh 30øre.
(Driftskosnader kommer itillegg.)

Husk følgende:
- EPR reaktorene er som prototype å regne. Bare 3 er under konstruksjon i Europa. Standarisering og “masseproduksjon” vil kunne redusere byggekostnadene.
- En mere reel kapasitetsfaktor i et atomdominert kraftmarked vil nok være 75%
- Levetiden sies å være 60år

Fun fact: Hvis norge skulle generere all elektrisitet med EPR reaktorer måtte vi ha bygget 15stk. (24GW)

Fun fact 2: Totalkostnad for 24GW = ca 1 stk statsbudsjett

Fun fact 3: Kapasitetsfaktoren for alle reaktorene sett under ett ville blitt 62,5%

Konklusjon: Dyr atomkraft er billig nok!

Norge som helelektrisk samfunn

Fun fact: Norge har per idag et årlig elektrisitetsforbruk på ca 15GW * 24t * 365d = 130TWh.

Fun fact 2: I praksis varier Norges strømforbruk mellom 8 og 24GW og snitt ligger det på ca 15GW.

Fun fact 3: Et helelektrisk Norge vil behøve ca 20GW * 24t * 365d = 175TWh

Fun fact 4: For å produsere 45TWh med solkraft må man installere ca 50GW kapasitet
(gitt en kapasitetsfaktor på 10%)

Fun fact 5: For å produsere 45TWh med vindkraft må man installere ca 15GW kapasitet
(gitt en kapasitetsfaktor på 33%)

Fun fact 6: For å produsere 45TWh med atomkraft må man installere ca 5,7GW kapasitet
(gitt en kapasitetsfaktor på 90%)

Så hva burde vi satse på? I hvert fall ikke solkraft :)

Husk følgende:
- Forbruket er lavere på sommeren enn på vinteren, dette gjelder særlig privatboliger
- I norge blåser det mest i vinterhalvåret
- Vi har masse vannkraft som ikke kan reguleres i særlig grad. Hvor mye den ikke regulerbare vannkraften genererer varierer men er høyest på våren og høsten.
- Kraftkrevende industri har jevnt forbruk og ligger langt unna hustakene på Østlandet

Vindkraft i Norge

NVE har endelig frigjort produksjonsdata for norske vindkraftverk! Konklsujon: Vindturbiner produserer mest energi i vinterhalvåret når forbruket et høyest Sammenlignet med solceller er vindturbiner er rett og slett helt overlegne! Billigere per kW installert kapasitet, 3 ganger høyere kapasitetsfaktor og en langt jevnere/fordelaktig månedlig energi distribusjon. #GoWindNorway! (eller atom)
NB1: Det har kontinuerlig blitt installert ny kapasitet slik at dataene i tabellen nedenfor er ikke 100% riktig. Tendensen er likevel tydelig.
NB2: Vindturbinene er ikke jevnt fordelt mellom landsdelene. Dermed kan resultatene bli annerledes i fremtiden.
NB3: Vindkraft er ikke 100% skalerbart siden vindressursene varier mye rundt om.

Månedlig energifaktor for norske vindkraftverk i perioden 2013-18

Månedlig energifaktor for norske vindkraftverk i perioden 2013-18

Prosent av gjennomsnittlig månedlig forbruk.

Monstermaster så langt øyet kan se!

Hvis Norge skal kunne bidra med en meningsfylt mengde balansekraft til det europeiske kontinent må vi bygge et skikkelig kraftig og robust strømnett.

ASVEnergy foreslår å bygge et nasjonalt “Ulta High Voltage Direct Current” nett på 1100kV og med en overføringskapasitet på 12GW per kraftlinje. Dette ville blitt de største monstermastene Per & Kari noen gang har sett. Go big or go home!

I tillegg til kraftlinjene bør vi også:
- Øke effektkapasiteten i flest mulig kraftverk.
- Øke reservoarkapasiteten hvis mulig.
- Bygge nedre reservoar som tar vare på vannet slik at det kan pumpes tilbake i øvre reservoar.
- Installere pumper og/eller reversible turbiner i flest mulig kraftverk.
- Borre tunneler og pumpe vann fra vassdrag som utnytter vannet dårlig og opp i reservoarer hvor vannet kan utnyttes bedre.
- Bygge nye pumpekraftverk “from scratch"
- Stille krav til energibalanse og/eller krav til minimum vannmengde i reservoarene slik at strømprisen for nordmenn holder seg lav.

Sol på Bøler i Oslo

Her er en liten analyse og et par fun facts om et helt vanlig solcelleanlegg lokalisert på Bøler i Oslo. Som vi ser av tabellen under er det masse sol på sommeren, brukbart med sol på våren og høsten men elendig på vinteren!

Fun fact 1: Den årlige kapasitetsfaktoren for anlegget i 2016, 2017 og 2018 var henholdsvis 9,90 - 9,95 og 11,27%

Fun fact 2: Høyeste månedlige kapasitetsfaktor iløpet av de tre årene var 23,3% i Juli 2018

Fun fact 3: Høyeste daglige kapasitetsfaktor var 30,4% den 10 juni 2016.

Fun fact 4: Legger man sammen de beste enkeltdagene for hver dato iløpet av de tre årene blir den årlige kapasitetsfaktoren 15%. You wish!

Fun fact 5: Høyeste produksjonsdag i Desember iløpet av de tre årene var 2,08kWh eller 25% av det daglige gjenomsnittet. Til sammenligning var den dårligste Juni dagen 1,99kWh.