ASVEnergy om abonnert effekt

ASVEnergy er i all hovedsak positive til NVEs foreslåtte endringer selv om vi kan være enige med diverse høringssvar om endringene kan være dårlig utredet. Men vi er ikke enige i at forslaget er for komplisert eller lite fremtidsrettet, tvert imot.

Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av hvordan vi mener nettleien burde utformes.

1.1 - ASVEnergy ønsker et effektbasert tariffledd og abonnert effekt velkommen. Men effektleddet må/bør være DYNAMISK, det vil si at effektleddet bare må slå inn i de periodene strømnettet er høyt belastet.

2.1 - Størstedelen av nettleia burde betales som et fastledd basert på valgt abonnert effekt. (Høyt fastledd + lavt energiledd + effektledd ved behov + strømpris)
MERK: I et fremtidscenario med mye sol og vindenergi vil energiproduksjonen (og strømprisene) variere voldsomt, slik at det vil være hensiktsmessig å bruke mye strøm når produksjonen er høy (og strømprisene er lave), og da må man dimisjonere strømnettet deretter.

3.1 - Når belastningen i strømnettet er lav betaler du lite eller ingenting i ekstra nettleie (effektledd) uansett hvor mye strøm du bruker.

3.2 - Når belastningen i strømnettet er høy og du bruker lite strøm betaler du fortsatt lite eller ingen ting ekstra i nettleie (effektledd). Hvis du da f.eks har et 5 kW abonnement og bruker 4 kWh/h betaler du ikke noe ekstra i nettleie.

3.4 - Når belastningen i nettet er høy og du bruker mye strøm betaler ekstra nettleie, f.eks 1 kr/kWh i effektledd. Hvis du da f.eks har et 5kW abonnement og bruker 6 kWh/h betaler du 6 kr i effektbasert tariffledd + strømpris som vanlig.

4.1 - Det må være mulig å unngå overforbruskbelastning hvis alt eller deler av strømforbruket kommer fra solceller eller batteri. F.eks hvis du har 5kW abonnement og du har brukt 8kWh/h derav 4kWh har kommet fra nettet og resterende 4 kWh fra solceller eller batteri så må kunden selvfølgelig ikke betale effektledd.

5.1 - Det må utredes hvordan man definerer at strømnettet er overbelastet. Det enkleste ville kanskje vært å bruke den lokale trafostasjonen til å bestemme når man må betale overforbrukpris. F.eks når klokka slår 16:00 og den lokale trafostasjonen leverer mer enn 80% av maks effekt så må du betale for overforbruk den kommende timen.

6.1 - Det må være mulig å sende forbruksdata i nåtid over internett til NVE/Statnett/Elhub og i retur få informasjon om hvor mye du betaler i nettleie og strøm i sanntid. Da kan forbrukerne som vil spare penger slå av elektrisk utstyr “old style” eller investere utstyr som gjør det automatisk (smart grid).

7.1 - Microgrid/hybrydgrid fantastene burde få muligheten til å ha et felles målepunkt (den lokale trafostasjonen). Da kan f.eks femti husstander danne et eget micro/hybrydgrid der de f.eks abonnerer på et 125/250kW abonnement (2,5/5kW per husstand). Nettselskapet og strømselskapet sender da en stk regning og medlemmene i microgridet blir så enige om hvor mye hver enkelt betaler for strøm og nettleie. Lykke til!

8.1 - Hvis man skulle velge å fortsette med dagens energibaserte nettleie (eller time of use) må man gjøre det slik at de med solceller på taket betaler nettleie basert på hvor strøm de faktisk har brukt. Slik det er nå kan en med solceller på taket betale vesentlig mindre i nettleie en en som ikke har solceller på taket selv om de har samme strømforbruk. Resultatet er at alle andre må betale mer, dette blir for dumt når vi vet at nettutgiftene kommer til å øke i årene som kommer.
Det argumenteres gjerne med at distribuert solenergi reduserer nettkostnadene, men det faktum at den norske solenergibransjen er motstandere av abonnert effekt er jo en klar indikasjon på at også solcelleeiere har perioder med høyt effektuttak fra strømnettet og således ikke reduserer kostnadene for nettselskapene, i tillegg viser “forskning” at solcelleeiere er overrepresentert på elbil statistikken!

Solar Latitude

Fun fact: Det bor maks 100 millioner mennesker nord for Norges sørligste punkt, Lindesnes.

Og godt er det i en tid hvor man skal over på fornybar energi! Listen med land som har landareal nord for 58 grader inkluderer: Latvia, Estland, Åland, Skottland, Færøyene, Island, Sverige, Finland, USA (Alaska), Russland, Kanada og Grønnland.

Grafisk fremstilling av hvor klodens mennesker bor. Jo lengre til høyre den lilla fargen går, desto flere mennesker på gjeldene breddegrad.

Grafisk fremstilling av hvor klodens mennesker bor. Jo lengre til høyre den lilla fargen går, desto flere mennesker på gjeldene breddegrad.

Vintersolverv

I dag er det vintersolverv, årets korteste dag (og dagen med minst solkraftpotensial). I Oslo tar det 5 timer og 54 minutter fra sola står opp til den går ned igjen!

Soloppgang og solnedgang i Oslo, fredag 21 desember 2018.

Soloppgang og solnedgang i Oslo, fredag 21 desember 2018.

Årets korteste dag, kombinert med mye overskya vær gir lite sol-EL!

Tysklands grønne skifte på blindspor & RE

Lest på enerwe.no……….
Leserinnlegg: Tysklands grønne skifte på blindspor
Motsvar til leserinnlegg: Misvisende og unyansert om Tysklands grønne skifte

Fun fact 1: Kull-generert elektrisitet er redusert med 16,3%

Fun fact 2: Fossil-generert elektrisitet er redusert med 15,4%

Fun fact 3: Hvis Tyskland ikke hadde eksportert elektrisitet kunne fossil-generert elektrisitet vært redusert med 32.1%

Fun fact 4: Hvis Tyskland ikke hadde redusert atom-generert elektrisitet (pluss null eksport) kunne fossil-generert elektrisitet vært redusert med 51,5% (-46,1% gitt samme forbruk som 2007)

Fun fact 5: Tysklands totale CO2 utslipp er redusert med 6,46% siden 2007

Fun fact 6: Tyskland hadde i 2017 et gjennomsnittlig strømforbruk på ca 58GW.
(57,68GW * 24h * 365d = 505 TWh).

Fun fact 7: Tyskland hadde i 2017 ca 55,72GW med vind installert. Maksimal produksjon var 39,76GW (71% av installert kapasitet)

Fun fact 8: Tyskland hadde i 2017 ca 42,34GW med sol installert. Maksimal produksjon var 30,04GW (71% av installert kapasitet)

Fun fact 9: Tysklands primære energiforbruk i 2017 var på ca 3800TWh. Hvis 60% (2280TWh) av energiforbruket skal dekkes av sol og vind må Tyskland installere 15 ganger mere sol og vindkraft enn de har i dag. Problemet med denne analysen er at “primær energi” inkluderer energi som ikke lar seg utnytte. For eksempel inneholder 1 liter bensin ca 12,8 kWh men i praksis blir bare ca 25% omgjort til mekanisk fremdriftsenergi.
Et kjapt estimat fra min side er at i et helelektrisk fornybart fremtidsscenario vil Tyskland behøve ca 1500TWh med elektrisk energi slik at sol og vindkraft må økes med en faktor på 6 for å nå målet om 60% fornybart før 2050.

Solproduksjon i Kristiansand

Her er en kort analyse fra et solcelleanlegg i Kristiansand. Anlegget har en kapasitet på 1,54 kWp og hadde en årlig kapasitetsfaktor (CF) på 11,4% i 2016 og 10,5% i 2017. Tabellen viser månedlig kapasitetsfaktor og månedlig produksjon relativ til gjennomsnittlig månedlig produksjon (EMF). Ideelt sett ønsker man at EMF skal være lik hver måned men i praksis ser vi at den varier fra 7% en dårlig vintermåned og 230% en solrik sommermåned.

1,54kWp Kristiansand 2016-17 - EMF - CF.png

Fun fact: Dagen i dag (13.11.2018) har dette solcelleanlegget produsert 0,55kWh som gir en EDF på 13%, altså en dårlig dag! (EDF = Daily Energy Factor). Max effekt = 347W.

Fun fact 2: Så langt i 2018 har det vært 18 dager med null kWh produksjon!

Powercurve 13.11.2018
2018-11-13 22_37_03-Soloppgang og solnedgang i Kristiansand.png