Tysklands grønne skifte på blindspor & RE

Lest på enerwe.no……….
Leserinnlegg: Tysklands grønne skifte på blindspor
Motsvar til leserinnlegg: Misvisende og unyansert om Tysklands grønne skifte

Fun fact 1: Kull-generert elektrisitet er redusert med 16,3%

Fun fact 2: Fossil-generert elektrisitet er redusert med 15,4%

Fun fact 3: Hvis Tyskland ikke hadde eksportert elektrisitet kunne fossil-generert elektrisitet vært redusert med 32.1%

Fun fact 4: Hvis Tyskland ikke hadde redusert atom-generert elektrisitet (pluss null eksport) kunne fossil-generert elektrisitet vært redusert med 51,5% (-46,1% gitt samme forbruk som 2007)

Fun fact 5: Tysklands totale CO2 utslipp er redusert med 6,46% siden 2007

Fun fact 6: Tyskland hadde i 2017 et gjennomsnittlig strømforbruk på ca 58GW.
(57,68GW * 24h * 365d = 505 TWh).

Fun fact 7: Tyskland hadde i 2017 ca 55,72GW med vind installert. Maksimal produksjon var 39,76GW (71% av installert kapasitet)

Fun fact 8: Tyskland hadde i 2017 ca 42,34GW med sol installert. Maksimal produksjon var 30,04GW (71% av installert kapasitet)

Solproduksjon i Kristiansand

Her er en kort analyse fra et solcelleanlegg i Kristiansand. Anlegget har en kapasitet på 1,54 kWp og hadde en årlig kapasitetsfaktor (CF) på 11,4% i 2016 og 10,5% i 2017. Tabellen viser månedlig kapasitetsfaktor og månedlig produksjon relativ til gjennomsnittlig månedlig produksjon (EMF). Ideelt sett ønsker man at EMF skal være lik hver måned men i praksis ser vi at den varier fra 7% en dårlig vintermåned og 230% en solrik sommermåned.

1,54kWp Kristiansand 2016-17 - EMF - CF.png

Fun fact: Dagen i dag (13.11.2018) har dette solcelleanlegget produsert 0,55kWh som gir en EDF på 13%, altså en dårlig dag! (EDF = Daily Energy Factor). Max effekt = 347W.

Fun fact 2: Så langt i 2018 har det vært 18 dager med null kWh produksjon!

 Powercurve 13.11.2018
2018-11-13 22_37_03-Soloppgang og solnedgang i Kristiansand.png